თქვენი ერთგული პარტნიორი მშენებლობაში

Wienerberger

 ბელგიური კომპანია Wienerberger -ის ნახევრად აგური, ზომით 210x50x65 ან მისი აგურის ფილა

ზომით 210x50x2. პროდუქცია თბილისშია